محاکمه گروه عظام( عباس ایروانی ) به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی صبح امروز برگزار شد .

لینک کوتاه خبر