به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای با حضور محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و سیدصادق پژمان، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، برگزار شد.

در این تفاهم‌نامه مقرر شد تا با همکاری وزارت ورزش و جوانان بازی‌های رایانه‌ای داخلی هرچه بیشتر و بهتر برنامه‌ریزی شده و به بازار داخلی راه پیدا کند تا علاوه بر به کارگیری از پتانسیل داخلی به اشتغال جوانان کشور نیز کمک شود.

photo_۲۰۱۹-۱۰-۰۷_۱۱-۴۴-۵۳ (2)

photo_۲۰۱۹-۱۰-۰۷_۱۱-۴۴-۵۵

photo_۲۰۱۹-۱۰-۰۷_۱۱-۴۴-۵۴ (2)

photo_۲۰۱۹-۱۰-۰۷_۱۱-۴۴-۵۳

photo_۲۰۱۹-۱۰-۰۷_۱۱-۴۴-۵۶ (2)

photo_۲۰۱۹-۱۰-۰۷_۱۱-۴۴-۵۷ (2)

photo_۲۰۱۹-۱۰-۰۷_۱۱-۴۴-۵۷

photo_۲۰۱۹-۱۰-۰۷_۱۱-۴۴-۵۸

امضای تفاهم نامه معاونت امور جوانان با مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای امضای تفاهم نامه معاونت امور جوانان با مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای امضای تفاهم نامه معاونت امور جوانان با مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای امضای تفاهم نامه معاونت امور جوانان با مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای امضای تفاهم نامه معاونت امور جوانان با مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای امضای تفاهم نامه معاونت امور جوانان با مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای امضای تفاهم نامه معاونت امور جوانان با مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای امضای تفاهم نامه معاونت امور جوانان با مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای امضای تفاهم نامه معاونت امور جوانان با مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای امضای تفاهم نامه معاونت امور جوانان با مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای امضای تفاهم نامه معاونت امور جوانان با مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای امضای تفاهم نامه معاونت امور جوانان با مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای امضای تفاهم نامه معاونت امور جوانان با مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای امضای تفاهم نامه معاونت امور جوانان با مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای امضای تفاهم نامه معاونت امور جوانان با مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای امضای تفاهم نامه معاونت امور جوانان با مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای امضای تفاهم نامه معاونت امور جوانان با مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای امضای تفاهم نامه معاونت امور جوانان با مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای امضای تفاهم نامه معاونت امور جوانان با مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای