به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ ساخت و ساز در باغات طی دهه‌های گذشته طبق مصوبه برج باغات سبب تخریب چند هزار هکتاری باغات تهران شد و ریه‌های تنفسی تهران را از بین برد. اسفندماه 96 مصوبه برج باغات لغو شد و بدین ترتیب مالکان اجازه ساخت و ساز در باغات خود را ندارند. این در حالی است که دو انتقاد کلی به روند مدیریت شهری پنجم وارد است. انتقاد اول این است که نگاه سختگیرانه به باغات و عدم توجه به مالکیت خصوصی سبب شده مالکان انگیزه کافی برای حفظ درختان را نداشته باشند و به مرور این درختان و باغات نه بر اثر ساخت و ساز بلکه بر اثر بی‌توجهی خشک شود و دیگر اینکه همچنان برخی افراد و مالکان در بعضی مناطق اقدام به بارگذاری می‌کنند.

حمید موسوی، شهردار منطقه یک، با اشاره به اینکه پس از لغو مصوبه برج باغات اجازه ساخت و ساز در باغات منطقه داده نشده است، از عدم انگیزه مالکان برای حفظ باغات انتقاد کرد.

آمار دقیقی از تخلفات در باغات نداریم

حمید موسوی، شهردار منطقه یک، در این رابطه گفت: اینکه گفته می‌شود در باغات ساخت و ساز غیر مجاز انجام می‌شود آمار و اطلاعاتی نداریم.

او با بیان اینکه چنان چه هر کسی اطلاعاتی در رابطه با ساخت و ساز در باغات دارد، گزارش دهد، عنوان کرد:  عوامل ما در ناحیه کاملا رصد می‌کنند و اجازه  ساخت و ساز غیر مجاز را نمی‌دهند. اما به عنوان مثال  ممکن است فردی که سرایداری داشته باشد بر اساس نیاز 20 متر توسعه بدهد که این امر آسیب جدی وارد نمی‌کند اما به طور گسترده چنان‌چه کسی بخواهد باغی از بین ببرد و ساختمانی به جایش بسازد، امکان پذیر نیست.

موسوی با اشاره به لغو مصوبه برج باغات و ابلاغ شورای شهر دراین رابطه اظهار کرد: پس از ابلاغ شورای شهر دیگر تخلفی  از لحاظ ساخت و ساز نداشتیم و نداریم.

بیم کم توجهی به باغات وجود دارد

شهردار منطقه یک خاطرنشان ساخت: توجه کنید که وقتی قوانین ما سختگیرانه می‌شود و جایگزینی ندارد بیم کم توجهی به باغات وجود دارد.

او با اشاره به کم توجهی‌هایی که به باغات می‌شود، گفت: برخی از دستگاه‌ها و ارگان‌ها به دلیل اینکه متولی هستند، اعتبار خاصی برای نگهداری این فضاها ندارند و این درختان به مرور خشک می‌شوند.

مردم از کاشت درخت واهمه دارند

موسوی تاکید کرد: نباید فضایی ایجاد کنیم که مردم از کاشت و نگهداری درخت واهمه داشته باشند. با توجه به شرایط موجود، این گونه تداعی می‌شود اگر به عنوان مالک شخصی باغ را توسعه بدهید چه‌بسا قوانین سختگیرانه مانع حقوق مالکانه شود. باید مراعات کنیم که انگیزه برای توسعه باغات از بین نرود.

او با اشاره به برخی تخلفات ساخت و ساز در باغات منطقه یک عنوان کرد: اخیرا هماهنگی خوبی با پلیس نیروی انتظامی داشتیم. دو مورد در الهیه برخورد داشتیم که در لحظه قطع درخت، قبل از اینکه باغ از بین برود و در عمل انجام شده باشیم متخلفین را در حین ارتکاب جرم بازداشت و به مقام قضایی ارجاع دادیم. این رفتار در مدل صیانت از باغات، مدل خوبی است تا کسانی که چشم طمع به باغ دارند نگران باشند و به جای پیگیری دفتری و حقوقی و قضایی ، پیگیری انتظامی انجام شود.

روند تخریب باغات کند شده است/ قوانین انگیزشی به حفظ باغات منجر خواهد شد

شهردار منطقه یک با اشاره به اینکه قوانین سخت‌گیرانه ممکن است به رهاسازی باغات و خشک شدن درختان منجر شود، در رابطه با آمار درختانی که در معرض خطر هستند، گفت: نمی‌توانم آماری از باغاتی بدهم که در حال خشک شدن است. باید توجه کنیم از سال 35 نزدیک 4 هزار هکتار در تهران داشتیم. امروز حدود 800 هکتار باغ وجود دارد که این روند در چند دهه اخیر تخریبی بوده است.

او با اشاره به دلایل تخریب باغات طی چند دهه اخیر عنوان کرد: بخش عمده از بین رفتن باغات به خاطر اجازه صدور پرونده برج باغ بوده است. وقتی در باغ اجازه ساخت و ساز در 30 درصد زمین وجود داشته به این امر توجه نشده که 70 درصد باقیمانده تخریب خواهد شد. آن قانون سبب تخریب خیلی از باغات شد. در حال حاضر با لغو مصوبه برج باغات روند تخریب باغات یا متوقف شده و یا می‌توانیم ادعا کنیم که آهنگ کندی داشته است.

نمی‌توانیم به باغات ورود پیدا کنیم

موسوی اضافه کرد: این احتمال وجود دارد اگرحقوقی را در نظر نگیریم که برای مالک توجیه اقتصادی داشته باشد و حقوق مالکانه را به رسمیت نشناسیم باعث بی انگیزگی و بی تفاوتی نسبت به باغ خواهد شد و در آینده شاید درختان موجود هم از بین برود. به هر حال این باغات در اختیار مردم است و ما نمی‌توانیم بدان ورود پیدا کنیم مگر اینکه مقام قضایی اجازه بدهد.

او در پایان خاطرنشان کرد: ضوابط و قوانین ما باید انگیزشی باشد تا کمک کند مردم باغ را به عنوان ارزش حفظ کنند. با رفتارهای پلیسی ممکن است موضوع را کند کنیم اما نمی‌توانیم متوقف کنیم.

خبرنگار: سیمین برادران

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: