به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ عیسی کلانتری، در دیدار با شهریاری استاندار آذربایجان غربی در ارومیه با اشاره به اینکه مرکز آینده پژوهی دریاچه ارومیه در آینده نزدیک شروع بکار می کند گفت: برای اجرای این موضوع منتظر ایجاد و اتمام ساختمان مرکز آینده پژوهی در سال آینده نخواهیم بود و اگر نیاز باشد حتی در چادر هم کارها را شروع می کنیم.

کلانتری افزود: در این مرکز مباحث مهم دریاچه و حفظ آن و نیز فعالیتهای مربوط به دریاچه پایش و رصد می شود.

وی ادامه داد: در آینده این مرکز متولی اصلی دریاچه ارومیه خواهد بود.

همچنین در این دیدار محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اهتمام دولت برای احیای دریاچه ارومیه، مشارکت و همراهی مردم را نقطه قوت این امر دانست و گفت: خوشبختانه مردم امروز همراهی خوبی با برنامه های احیای  دریاچه ارومیه دارند.

وی افزود: یکی از راهکارهای اساسی در صیانت از منابع ملی برای نسل های آینده توجه به مباحث آینده پژوهی است.