به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ علی محمد زنگانه، روز شنبه در نشست خبری با بیان اینکه در طلاق توافقی ابتدا وارد روند کنترلی و سپس وارد روند کاهشی شده ایم، افزود: پرونده های طلاق توافقی از ٨٢ هزار و ٩۵٢ پرونده به ٧۴ هزار و ٢٧۶ فقره پرونده کاهش یافته است.

وی ادامه داد: بیش از هزار مشاور در ٨٠٠ مرکز مشاوره با اولویت طلاق توافقی در سه سال گذشته ٧٠ هزار صلح و سازش را رقم زدند.

زنگانه اظهار داشت: نتیجه این اقدام کاهش پرونده های ورودی طلاق به قوه قضائیه بوده است و در انتهای سال ٩٧، ۴.۶ درصد آمار طلاق توافقی را شاهد بودیم که نشانگر کاهش ورودی پرونده های طلاق توافقی است.

مدیرکل پیشگیری های فرهنگی معاونت اجتماعی قوه قضائیه اضافه کرد: آمار ورودی پرونده های طلاق توافقی در سه ماهه نخست سال جاری نیز ١١ درصد کاهش یافته است.

زنگانه افزود: در ۶ ماهه نخست امسال توانستیم روند درخواست طلاق از سوی زوج را کنترل کنیم اما همچنان درخواست طلاق زوجه بالا بوده و قرار است با برنامه ریزی های صورت گرفته در نیمه دوم امسال و سال آینده این روند را کاهش دهیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: