به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ حسین کشیری، عضو هیات رییسه مجمع جوانان سازمان همکاری اسلامی و نماینده سازمان های مردم نهاد کشورمان در حاشیه نشست هیات رئیسه در کشور آذربایجان با آزاد رحیمف وزیر ورزش و جوانان کشور آذربایجان دیدار کرد.

در این دیدار نماینده سازمان های مردم نهاد ایران ضمن اشاره به روابط عمیق فرهنگی و اشتراکات تاریخی دو کشور بر گسترش روابط ایران و آذربایجان به خصوص در حوزه جوانان تاکید کرد.

آزاد رحیمف وزیر ورزش و جوانان کشور آذربایجان نیز ضمن علاقه مندی این کشور بر گسترش روابط با ایران, به پیش رو بودن برگزاری هفته دوستی جوانان ایران و آذربایجان در کشور ایران اشاره نمود و درخواست تشکیل کمیته مشترک اجرایی برای برگزاری مطلوب برنامه ها را ارائه کرد.