به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در سلسله نشست های تخصصی مدیران به منظور «ارائه تجارب مدیران» در دستگاه های اجرایی که پیش از ظهر امروز در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد ،عامل بازدارنده در توسعه یافتگی را  عدم مدیریت منابع انسانی،سرمایه های کشور و منابع مالی دانست و تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد این است که در مدیریت منابع بتوانیم از شگردهایی استفاده کنیم که سرمایه های بی انگیزه را به انرژی های فعال تبدیل کنیم تا موجبات اثربخشی انها را رقم بزنیم .

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در ادامه اهمیت مدیریت نتیجه محور با رویکرد تشریک مساعی را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت:  یکی از مشکلات مدیریتی، مدیریت بصورت جزیره ای است که برای تحقق تشریک مساعی باید مدیریت برد – برد را جایگزین کرده و در این بین آنچه اهمیت دارد شفافیت است که به عنوان یکی از مبانی تشریک مساعی به شمار می آید و نفع و مزایای متقابل هم از جمله خصوصیات مهم  تشریک مساعی است .

فرامرزیان نقش های مختلف و لازم در تشریک مساعی را پیشگام،کارگزار، افراد خیر،مدیر،تسهیلگر و مروج دانست و در ادامه به توضیح  مراحل تشریک مساعی،شناسایی موانع،فازهای تشریک مساعی و چک لیست های مراحل ضروری برنامه ریزی راهبردی در دستیابی به چشم انداز،پرداخت .

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در پایان تکید کرد: سرمایه های انسانی سرمایه های واقعا ارزشمندی هستند که حرمت و جایگاهشان باید حفظ شود و تلاش برای توانمندسازی و قدرتمند تر کردن آنها با تمام قوا باید محقق شود .

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: