به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ نخستین نشست تخصصی در حوزه توسعه اجتماعی جوانان با همکاری خانواده انجمن جامعه شناسی با عنوان "بررسی تاثیر فضای مجازی بر ازدواج جوانان"  صبح امروز با حضور اعظم کریمی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان، شهلا کاظمی پور جمعیت شناس و استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و عالیه شکر بیگی جامعه شناس و استاد دانشگاه واحد تهران مرکزی و جمعی از جامعه شناسان و جمعیت شناسان در ساختمان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

گفتنی است در این نشست تاثیر فضای مجازی بر ازدواج جوانان و چالش ها و راه کارها در رابطه با این امر مورد بررسی قرار گرفت.