به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سردار موسی کمالی، با بیان اینکه بر اساس نیازسنجی و برنامه‌ریزی انجام شده، کارکنان وظیفه در بدو خدمت، علاوه بر آموزشهای نظامی، پنج نوع آموزش امداد و نجات، کسب و کار، مالی، فضای مجازی و سبک زندگی را خواهند دید، گفت: این آموزشها به برنامه آموزش آنها اضافه شده است.

مشاور عالی قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح ادامه داد: در سال 98، تعداد 200 هزار نفر آموزش امداد و نجات و تعداد 40 هزار نفر آموزش کسب و کار، حقوقی و مهارت زندگی را طی خواهند کرد.

سخنگوی قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تمام سربازان باید آموزشهای فوق را طی کنند و 40 مرکز آموزش سربازی در 16 استان زیر بار برناه‌های آموزش فوق قرار می‌گیرد.