به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ عضو ستاد مرکزی انتخابات دومین دوره مجامع‌ استانی سمن های جوانان با اشاره به برگزاری جلسات منظم ستاد مرکزی اظهار کرد: تمهیدات لازم به منظور برگزاری انتخابات‌ سالم‌ و شفاف در ستاد مرکزی اندیشیده و کلیه مراحل انتخابات توسط اعضای سمن های شرکت کننده در انتخابات انجام‌ می‌پذیرد.

بازرس مجمع ملی سمن‌های جوانان کشور در ادامه با اشاره به اینکه کلیه مراحل انتخابات در یک محل و با حضور کانیدا و رای دهندگان‌ برگزار می شود گفت: حضور و مشارکت سمن ها در روند اجرایی انتخابات، سطح اعتراضات را کاهش می‌دهد.

او با بیان اینکه رویکرد ستاد مرکزی انتخابات مبنی بر نظارت‌‌ دقیق گفت: در روز برگزاری انتخابات حضور ناظرین ستاد مرکزی انتخابات و نمایندگانی از استانداری، اداره کل، حراست و مجمع سمن ها‌ به این‌ مهم‌ کمک خواهد کرد.

یزدان پناه در پایان افزود انتخابات مجامع طبق زمانبندی در کلیه استان ها تا پایان آبان ماه برگزار و در هفته اول آذرماه پس از تایید نهایی ستاد مرکزی و صدور اعتبارنامه های اعضای جدید مجامع رسما شروع به فعالیت خواهند نمود.