به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ هیودی،گفت: این واحدهای مسکونی در شهرهای پیشوا، ورامین و ملارد احداث و به مددجویان واگذار شد.

وی تصریح کرد: طرح های احداثی برای این گروه ها از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز، صدور پروانه و عوارض شهرداری معاف هستند.

سرپرست بهزیستی ری ادامه داد: تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه از مهمترین اهداف این نهاد حمایتی به عنوان متولی در این زمینه به شمار می رود.

وی افزود: بهزیستی  با بهره گیری از همراهی و مساعدت سایر نهادهای متولی امر مسکن از جمله اداره راه و شهرسازی با هدف تامین مسکن این اقشار در جامعه اقداماتی را انجام داده تا جامعه هدف خود را با استفاده از تمامی روش های ممکن صاحب مسکن کند.