به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ علی ربیعی، در خصوص خبر واردات ذرت آلوده به کشور به خبرنگار برنا گفت: متاسفانه بیانات جدید و مختلف موجب نگرانی‌های شدید بین مردم می‌شود، درخواست می‌‌کنم دوستان در بیانات مطالب دقت کنند تا موجب ناآرامی در جامعه نشود. هیچ ذرت آلوده ای وارد کشور نشده است. مقداری ذرت توسط بخش‌های دیگر نه دولت وارد شده که توسط رییس سازمان استاندارد و دام‌پزشکی پیگیری‌هایی انجام شده است.