به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در اینستاگرام شخصی خود نوشت: در بهار امسال هیات جوانان ایرانی برای حضور در هفته دوستی ایران و آذربایجان به آن جلسه اعزام شدند و این روزها نیز ما میزبان هیات جوانان و مسئولین مرتبط از کشور آذربایجان در ایران هستیم.

امروز در دیدار با این جوانان و مسئولان مهمان بحث‌ها پیرامون همکارى جوانان دو کشور با یکدیگر در پروژه ها و موضوعات جوانان و بهره مندى حداکثر از این روابط صورت پذیرفت.

با توجه به مشترکات بسیار در دین، عرف و فرهنگ میان دو کشور، این روابط بهترین امکان براى همکارى در حوزه شبکه هاى تخصصى سازمان هاى مردم نهاد جوانان نظیر گردشگرى است.

همینطور مباحث مربوط به برگزارى نمایشگاه مشترک در حوزه محصولات و دستاوردهاى ورزشى و جوانان و آموزش هاى اینترنتى براى ارتقا مهارت هاى جوانان با سرفصل هاى مشترک مورد بحث قرارگرفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: