به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مدیریت موضوع عفاف و حجاب در وزارت ورزش و جوانان با توجه به گستردگی مخاطبان و وجود بخش های مختلف ساختاری شرایطی ویژه دارد.

وزارت ورزش و جوانان نمی تواند پاسخ گوی عملکرد بخشهای مختلفی از ورزش باشد که عملا و بصورت قانونی مسئولیت آنها را بر عهده ندارد.  

 فدراسیون های ورزشی به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی خودشان باید پاسخگوی عملکردشان در حوزه عفاف و حجاب باشند.                                   

ما در وزارت ورزش و جوانان باید با شناسایی دقیق مسئولیت ها و محدوده عملکرد بتوانیم با برنامه ریزی متناسب در مسیر اجرای تکالیف حرکت کنیم.

با وجود بیش از 25 هزار باشگاه ورزشی، حدود 2500 سمن جوانان و فراگیری فضای مجازی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیاز به یک هماهنگی و عزم ملی دارد.