به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ پس از آنکه ارتباطات بین الملل جوانان برای قریب به 12 سال دچار کم لطفی شده و مغفول مانده بود، با ایجاد تحولات در ساختار و نگرش ها و تلاش و پیگیری در معاونت امور جوانان در سال های اخیر، توانستیم به جایی برسیم که مکرراً در حوزه بین المللى جوانان و زمینه های بهره گیری آنها از پتانسیل های بین المللی شاهد دستاوردهای چشمگیر هستیم.

روز گذشته نماینده سازمان های مردم نهاد کشور ایران در مجمع جوانان کشورهای اسلامی که برای حضور در در مراسم افتتاح آکادمی دیپلماسی جوانان در کشور ترکیه به این کشور سفرکرده بود توانست به واسطه شایستگی و رای زنی با سایر اعضا، به عضویت کارگروه سه نفره باز بینی اساسنامه مجمع درآید تا در کنار پیگیری موضوعاتی نظیر شکل گیری شبکه گردشگری اسلامی در ایران و عقد تفاهم نامه با ICYF بتواند از جایگاه جوانان ایرانی برای استفاده از فرصت های دردست دفاع نماید.

یقین دارم چنین حرکت های مثبتی به آینده ای درخشان در حوزه ارتباطات بین المللی جوانان کشور ختم خواهد شد.