به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مطالعات سازمان نقشه‎برداری کشور بر اساس نتایج بدست آمده از آنالیز میدان سرعت و میدان استرین (کرنش) شبکه ژئودینامیک کشور در منطقه آذربایجان پس از وقوع زلزله 17 آبان‎ماه، حاکی از آن است که در انتهای جنوب شرق گسل شمال تبریز و منطقه کوه‌های بزقوش بین ایستگاه BRMN وTKCE یک کشش وجود دارد که باید ناشی از رخداد پدیده‌ای در داخل کوه‌های بزقوش باشد که این کشش با یک حرکت راستگرد توام شده‌است. نرخ راستگردی 3/2 میلی‌متر در سال و نرخ کشش 8/1 میلی‌متر در سال است. با توجه به اینکه گسل‌های موجود در این منطقه گسل‌های شمال بزقوش و جنوب بزقوش است این رخداد کششی و راستگردی را می‌توان ناشی از حرکت گسل شمال بزقوش، حرکت گسل جنوب بزقوش و یا حرکت توام این دو گسل نسبت به هم مربوط کرد. این کشش در بین بخش شرقی گسل تبریز و گسل تالش در حال وقوع است.

از مقایسه بین مولفه‌های سرعت ایستگاه‌های TABZ ، KHJE و SKOH  که تقریبا در یک راستا و عمود بر امتداد گسل شمال تبریز قرار دارند متوجه می‌شویم که حرکت قابل توجهی بین آنها رخ نمی‌دهد. این رخداد می‌تواند ناشی از پدیده قفل شدگی در اطراف ایستگاه TABZ و بر روی گسل باشد. بنابراین بخش مرکزی گسل شمال تبریز در مقایسه با بخش شرقی و غربی آن دچار پدیده قفل شدگی است. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: