به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛  رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمای کشور، در رابطه با افزایش قیمت هواپیماها در مناسبت های مختلف، گفت: قیمت بلیت هواپیماها در مناسب‌های مختلف نباید افزایش پیدا کند و باید در دامنه نرخ عمل شود.

او افزود: دامنه نرخ‌ها مشخص است و کف و سقفی دارد که مشخص بوده که چه مسیری چه قیمتی دارد.

جعفرزاده اظهار داشت: در تغییر نرخ قیمت بلیت هواپیماها باید حداقل و حداکثر رعایت شود که ارائه خدمات خارج از این قیمت، تخلف خواهد بود.

 

 

خبرنگار: سیمین برادران

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: