به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سارا در توضیح به مأموران گفت: «با شوهرم ۱۸‌سال اختلاف سنی داشتم. او یک دختر داشت که بعد از طلاق از همسرش با من ازدواج کرد. ما صاحب دو دختر ۱۴ و ۸ ساله شدیم، اما همیشه با هم درگیر بودیم. آخرین بار وقتی درگیری بالا گرفت او نفسش گرفت و روی مبل افتاد. من که به شدت عصبانی بودم با روسری او را خفه کردم.»

با اقرارهای متهم وی روانه زندان شد و پرونده با کامل شدن تحقیقات به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و هفته گذشته روی میز هیئت قضایی قرار گرفت. بعد از اعلام رسمیت جلسه دو دختر مقتول اعلام گذشت کردند، اما دختر بزرگ مقتول برای نامادری‌اش درخواست قصاص کرد.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با اقرار به جرمش ماجرا را شرح داد. او در توضیح گفت: «شوهرم بازنشسته بود به همین دلیل بیشتر اوقات در خانه بود. او اخلاق خوبی نداشت و عصبی بود به همین خاطر از او خواستم برای خودش کاری دست و پا کند تا خیلی در خانه نباشد، اما قبول نمی‌کرد و همین باعث شده بود بدخلقی‌هایش بیشتر شود.» متهم ادامه داد: «روز حادثه دختر کوچکم از او خواست تا با هم درس کار کنند، اما شوهرم حوصله این کار را هم نداشت و شروع به فحاشی و کتک زدن دخترم کرد. این رفتارش باعث شد به او اعتراض کنم، اما او مرا هم کتک زد. همین باعث شد درگیری بالا بگیرد و از آنجائیکه مقتول تنگی نفس داشت روی مبل افتاد. من که طاقتم تمام شده بود و به شدت عصبانی بودم روسری را برداشتم و دور گردنش پیچاندم که یک لحظه متوجه شدم نفس نمی‌کشد.»

متهم در آخر گفت: «باور کنید قصد قتل نداشتم، اما رفتارهای شوهرم باعث شده بود کنترلی روی اعصابم نداشته باشم و تصمیم اشتباه بگیرم.»

در پایان هیئت قضایی وارد شور شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: