به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سرهنگ جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست، ضمن تسلیت به خانواده افضلی و محیط بانان کشور گفت: با اینکه محیط بان، خارج از ساعت شیفت و محدوده محیط بانی اقدام به قتل یک شکارچی کرده بود، اما در ده سال گذشته، تمام تلاش کارکنان و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، این بود که از خانواده مقتول رضایت بگیرند اما امکان این کار میسر نشد.

 محبت خانی با ذکر این موضوع که محیط بان مذکور، خارج از شیفت و محدوده محیط بانی و مقابل منزل یک شکارچی، او را به قتل رسانده بود، گفت: قاضی پرونده پس از چند جلسه دادگاه و رسیدگی به پرونده، رای به عمدی بودن قتل داد؛ هرچند که تا شب قبل از اجرای حکم، مدیر کل استان و دیگر محیط بانان از خانواده مقتول طلب عفو کردند، اما تلاش آنان نتیجه ای نداشت و صبح روز پنجشنبه حکم اعدام اجرا شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: