به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمود عباسی در این باره افزود: اتهام بیشتر این افراد قاچاق مواد مخدر بود و این محکومان باید ادامه محکومیت خود را در زندان های کشور بگذرانند.

عباسی انتقال این محکومان را در راستای حمایت از خانواده محکومان و مباحث حقوق بشری عنوان کرد که در چارچوب توافقات سیاسی و قضایی حاصل می شود.  

معاون وزیر دادگستری به هموطنانمان هشدار داد به قوانین دیگر کشورها به ویژه کشورهای آسیای شرقی و میانه احترام بگذارند و از ارتکاب جرم خصوصا قاچاق مواد مخدر بپرهیزند که محکومیت های سنگین و زندان هایی مخوف در انتظار آنهاست.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: