به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمد مهدی تندگویان در این پست اینستاگرامی نوشت: 《یزد، شهربادگیرها، شهر دارالعلم و دارالعمل و شهر جوانان پرشور و فعال در هر فصلى دیدنى هادارد اگر برنامه ها متعلق به جوانان و با انرژى سرشار آنان همراه باشد. سفر به یزد به بهانه جشنواره تئاتر خیابانى، فرصتى شد براى تازه کردن دیدارها.

در زمانى که استاندار محترم استان در اختیارمان گذاشت تلاش مضاعفى داشتیم بر حل همکارى با استاندارى در صدور شناسه براى سمن هاى جوانان استان.

دیروز در جلسه ستاد ساماندهى تاکید کردم که جامعه جوانان کشور مملو از نخبگان بى چشمداشت همچون حسین علیمرادى است. اما باید توجه مسئولین به آنها معطوف گردد و نیازهایشان برآورده شود.

از دلچسبترین برنامه هاى سفر، همراهى دو جوان در راهى شدن به سمت آینده مشترکشان بود.

مدل این خانه عقد در همراهى خیرین ازدواج براى ارائه خدمات رایگان به زوجین کم برخوردار مدلیست که باید حتما در سایر کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد. در دیدارى که امروز با اعضاى مجمع جدید و پر انرژى استان داشتم، جایگاهشان را در آغاز کار تبیین کردم و لزوم پیگیرى دغدغه جوانان استان توسط آنها و انتقال به مجمع ملى را شرح دادم.

بازدید از مرکز حمایت از کسب و کارهاى نوپا فرصتى بود تا بار دیگر نبوغ جوانان را نظاره کنم و مراحل تبدیل شدن ایده خام و اولیه آنها را به محصول پخته و کارآمد توسط خودشان و با دغدغه خودشان از نزدیک مشاهده کنم.

این مرکز در این زمینه از بهترین هاست. در نهایت اگرچه امکان تماشاى تمامى اجراهاى سومین جشنواره ملى تئاتر خیابانى چتر زندگى برایم فراهم نبود ولى از تماشاى چندین اجرا نهایت لذت را بردم.

چنین برنامه هایى از سالمترین حالات ارتقا نشاط عمومى و اقدامات فرهنگى در راستاى ارتقا اوقات فراغت جوانات است. در اختتامیه برنامه یادى از جوانمرد مرحوم، حسین علیمرادى داشتیم.

از گروه برتر جشنواره درخواست نمودم تا تئاترى را درباره او بسازند و براى دانش آموزان منطقه دشتیارى اجرا کنند. در راه نشان دادن خدمات جوانان کشور هرگونه حمایت را انجام خواهیم داد.

امیدوارم در عرصه موسیقى خیابانى نیز شاهد چنین جشنواره هایى باشیم. و سفرى که دوروز به درازا کشید اما بسى پربار سپرى شد، امشب خاتمه یافت.》

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: