به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، در جریان بررسی سیاست های بودجه در پی پس گرفتن پیشنهاد محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: آقای علیخانی را تحسین می کنم پیشنهاد خود را پس گرفتند. هر کسی پیشنهاد خود را پس بگیرد آدم با کلاسی است. این تحسین می‌تواند موجب رقابت اعضا شود تا پیشنهاد خود را پس بگیرند.

 حجت نظری، عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این صحبت هاشمی جایزه این امر چه خواهد بود.

هاشمی به شوخی در پاسخ به نظری گفت: جایزه ندارد. با کلاس هستید. البته یک کیلو پسته هم می تواند داشته باشد‌.

در ادامه جلسه حجت نظری در پی پس گرفتن پیشنهاد بودجه خود به شوخی گفت: آقای هاشمی پسته ما را لحاظ کنید.

خبرنگار: سیمین برادران

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: