به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمد جواد حق شناس، با بیان این مطلب افزود: منابع فرهنگی عظیم در کنار جمعیت پرشمار، سطح درآمد، سطح فرهنگ ساکنان، سطح فناوری، انبوه استعدادهای انسانی در حوزه های مختلف صنایع خلاق و سطح بالای تسامح و تنوع فرهنگی شهر تهران فضای مناسبی برای فعالیت صنایع خلاق در این شهر فراهم کرده است.  

وی با بیان اینکه تمامی زمینه های صنایع مورد نظر شبکه شهر های خلاق در شهر تهران فعال بوده و پتانسیل های قابل توجهی دارند، ادامه داد: اما در این میان به نظر می رسد همراهیبرخی ازحوزه های فرهنگ و هنر مانند صنعت فیلم بتواند جایگاه متفاوتی داشته باشد.  

به اعتقاد این عضو شورای شهر تهران، صنعت فیلم در شهر تهران با سابقه ای یکصد ساله یک صنعت کاملا فعال است و برگزاری جشنواره های فیلم شناخته شده و مطرح همچون فیلم فجر و فیلم کوتاه تهران و حضور نمایندگان و فیلم سازان در جشنواره های بین المللی فیلم های کوتاه و بلند جهان تجارب و کارنامه موفقی را نشان می دهد .

رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران در بخش دیگری ازصحبت های خود با اشاره به اینکه برنامه سوم توسعه شهر تهران، در حوزه فرهنگی و اجتماعی، رویکرد پایداری فرهنگی و اجتماعی را اتخاذ کرده و در قالب احکام برنامه به تصویب رسانده است، بیان کرد: پایداری فرهنگی و اجتماعی تداوم تفکر پیشرویی است که معتقد است در روند توسعه ، حفظ منابع طبیعی امری حیاتی است. به این معنا نه فقط منابع زیست محیطی و اقتصادی بلکه منابع فرهنگی و اجتماعی نیز باید به درستی و با در نظرداشت نیازها و حقوق نسل های آینده مصرف شود.  

وی با بیان اینکه مدیریت شهری مکلف است در فرایند توسعه شهر در مسیر حفظ ارزش ها و منابع فرهنگی و اجتماعی گام بردارد، یادآور شد: به این ترتیب پایداری فرهنگی و اجتماعی به مثابه مساله اصلی و شاخص ردیف اول در اسناد پشتیبان برنامه سوم توسعه شهر تهران جای گرفت.  

حق شناس با اشاره به اینکه در مرحله بعد و در تدوین شاخص های سطح دوم چهارچوب مفهومی این رویکرد در قالب ده شاخص تعریف و به تصویب شورای شهر رسید، تاکید کرد: این شاخص ها شامل مدیریت دانش، حس مکان، عدالت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی و سلامت شهری، فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی، دیپلماسی شهری و در نهایت طبقه خلاق و اقتصاد فرهنگ و هنرو گردشگری است.

وی با بیان اینکه بر مبنای برنامه های بالا دستی  شهر تهران مانند برنامه سوم توسعه و مصوبات شورای شهر تهران، تمامی پروژه ها و برنامه های حوزه شهری باید مبنای علمی و پژوهشی داشته باشد، گفت: دراین راستا مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران رسالت بزرگی برعهده دارد و برگزاری جشنواره هایی مانند جایزه تهران می تواند زمینه را برای رویارویی بخش محقق و مدیران اجرایی برای بهبود کیفیت مدیریت شهری و زندگی در شهر تهران ایجاد کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: