به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمدحسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، در رابطه با وضعیت مطالعاتی میدانگاه‌های شهری گفت: مرکز مطالعات، پلازای هفت تیر را مطالعه نکرده و سازمان زیباسازی  این مطالعه را انجام داده و خودش در رابطه با بحث‌های مطالعاتی پلازاهای هفت تیر باید پاسخ بدهد. البته شاید در گذشته مطالعاتی شده باشد که بنده در جریان نباشم.  

او افزود: این در حالی است که برای بحث پلازاهای شهری مطالعه انجام داده‌ایم از این رو میدانگاه‌های توسعه‌ای را فراخوان کرده‌ایم و مهندسان مشاور انتخاب شده و کارهایش در حال انجام است.

بوچانی خاطرنشان کرد: اساسا پروژه‌ای نباید شروع شود مگر آنکه مطالعات آن انجام شود.

به گفته رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برخی مطالعات درون مرکز و برخی از پروژه‌های بزرگ مقیاس به بیرون واگذار می‌شود.

او در پاسخ به مطالعاتی که در سراسر شهرداری و قسمت های مختلف انجام می‌شود گفت: همه مطالعات با نظارت ما انجام می شود

خبرنگار: سیمین برادران

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: