به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ علی ربیعی، گفت : وزارت ارتباطات بود که دسترسی آزاد به اطلاعات را در کشور توسعه داد.

او افزود: اقدامات وزیر ارتباطات بارز است، از دسترسی ۷۰ میلیون ایرانی به اینترنت موبایل، تا اتصال ۸۰ درصد روستاها به خدمات نسل۴.

سخنگوی دولت گفت: قطع اینترنت تصمیم وزیر ارتباطات نبوده و آمریکای دروغگو هر کسی برای مردم ایران کار کند را دشمن خود می‌داند، همانگونه که وزیر خارجه را هم تحریم کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: