به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ یک راهور قطار به برنا گفت :در ساعت حدود 14:40 دو دختر 14،15 ساله که فعلا معلوم نیست به قصد خودکشی بوده یا بر اثر اتفاق در قسمت ورودی قطار به ایستگاه در سکوی شرقی ایستگاه شهر ری با قطار تصادف کردند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: