به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ دراجرای بند «۵» ماده «٧» قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 89/2/22 مجلس شورای اسلامی و ماده «٩» دستورالعمل اجرائی مربوطه مصوب 89/8/23  ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی شاغلین کسب و کار خانگی اعم از مستقل، پشتیبان و افراد تحت پوشش در صورتی که مشمول مقررات خاص دیگری قرار نداشته باشند از تاریخ 1390/1/23 طی بخشنامه ۶۶٩ امور فنی بیمه شدگان مشمـول مقـررات بیمه صـاحبان حـرف و مشاغل آزاد قـرار گرفته‌اند.

به استناد ماده «٢» قانـون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و بند «١»  از ماده «٢» دستورالعمل اجرایی مربوطه صرفاً عضو یا اعضای خانواده که حائز شرایط مقرر در قانون و آئین نامه مزبور می‌باشند و در فضای مسکونی به کسب و کار خانگی اشتغال به کار دارند مشمول این بخشنامه بوده و افراد غیر عضو خانـواده از شمول مقـررات مـورد اشاره خـارج هستند. همچنین مشمولین صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر از شمول ضوابط مورد نظر خارج بوده و تابع قوانین ومقررات مربوط به صندوق یاد شده خواهند بود.

احمد حسنی، کارشناس روابط کار، در پاسخ به این سوال که مرجع معرف شاغلین کسب و کار خانگی برای بهره‌مندی از بیمه تامین اجتماعی کدام ارگان است، گفت: معـرفی شاغلین کسب و کار خانگی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا واحدهای تابعه صورت می‌پذیرد.

حسنی در ادامه به شرایط سنی بیمه تامین اجتماعی شاغلین کسب و کار خانگی پرداخت و بیان کرد: حداکثر سن جهت پذیرش درخواست و عقد قرارداد بیمه برای مردان و زنان به ترتیب ۵٠ و ۴۵ سال است که درغیر این صورت متقاضی می‌بایست ٢ برابر مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی  باشد. برای مثال مثال چنانچه مردی در تاریخ ارائه تقاضا ۵٢ سال سن داشته باشد، می‌بایست ۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان را دارا باشد.

او ادامه داد: بدیهی است افرادی که سن آنان در هنگام ارائه تقاضا کمتر از سنین مذکور باشد، درخواست آنان در صورت احراز سایر شرایط مقرر قابل قبول خواهد بود.

این کارشناس روابط کار در پاسخ به این سوال که نرخ پرداخت حق بیمه و حمایت‌های بیمه‌ای برای کسب و کارهای خانگی به چه میزان است، اظهار داشت: متقاضی می‌تـواند با انتخاب یکی از نــرخ‌های زیــر از حمایت‌های بیمه ای مربوطه بهره مند شود:

1- نرخ ١۴% (١٢% سهم بیمه شده+ ٢% سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی

2- نرخ ١۶% (١۴% سهم بیمه شده+ ٢% سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی

3- نرخ ٢٠% (١٨% سهم بیمه شده+ ٢ % سهم دولت) شامل بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی

حسنی در خصوص دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشاغل خانگی نیز گفت: چنانچه شاغلین کسب و کار خانگی سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی نداشته باشند، می­‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب زمان عقد قرارداد انتخاب کنند. در صورتی که متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به مدت ٣۶٠ روز و یا بیشتر نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد، میانگین مبنای پرداخت حق بیمه وی در آخرین ٣۶٠ روز به عنوان مبنای پرداخت حق بیمه، ملاک عمل قرار  می‌گیرد.

این کارشناس روابط کار در خصوص خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی شاغلین کسب و کارهای خانگی، خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره ٢ ماده ٩ دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی برخورداری از خدمات درمانی شاغلین کسب و کار خانگی در قالب بیمه پایه ایرانیان خواهد بود و طبق ضوابط مذکور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعـی مکلف است اعتبار مـورد نیاز بیمه درمان مشمـولین را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و نسبت به پرداخت آن به صندوق بیمه‌گر اقدام کند.

حسنی افزود: بدین ترتیب مشمولین واجد شرایط با برخورداری از معافیت در پرداخت حق بیمه سهم درمان، می توانند از خدمات درمانی بیمه همگانی کشور بهره مند شوند.

حسنی در ادامه با بیان اینکه افراد معرفی شده با پرداخت حق سرانه درمان مقرر متقاضی بهره مندی از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی باشند، ارائـه حمایت درمانی به آنان همانند سایر بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد میسر خواهد بود، بیان کرد: در این صورت مشمولین می توانند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب برای خود و هریک از افـراد تحت تکفل قانونـی، با دریافت دفترچه درمانی از کلیه امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی ، درمانــی و داروئــی طــرف قرارداد این سازمان استفاده نمایند. میزان سهم بیمه شده از هزینه درمان که فرانشیز نامیده می شود، برای خدمات پزشکی سرپائی ٣٠ % و برای خدمات درمانی بستری ١٠% می باشد.

خبرنگار: امجد عبدی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: