به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ علیرضا عسکریان روز دوشنبه در نشست خبری در محل کمیته امداد افزود: ۳۴۴ میلیارد تومان از این مبلغ بابت ذکات مال و بقیه بابت ذکات فطریه بوده است. ذکات مال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد و ذکات فطریه ۴۱ درصد رشد دارد.

وی درباره جذب کمک های مردمی نیز گفت: در مجموع مبلغ ۷۱ میلیارد تومان از ذکات جمع آوری شده طی سالجاری توسط مراکز نیکوکاری جمع آوری و توزیع شده است.

معاون کمیته امداد افزود: امسال همچنین به منظور گسترش مراکز نیکوکاری و جمع آوری کمک های مردمی ۱۵۰ مرکز نیکوکاری در حوزه های علمیه سراسر کشور گشایش یافت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: