به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ علیرضا مرآتی گفت: این پروژه در راستای کاهش سرعت و تصادفات ناشی از سرعت زیاد و افزایش دسترسی محلی در محدوده تقاطع خیابان شقایق و سهیل اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: احداث میدانگاه در پاسخ به درخواست شورایاری های این محدوده مبنی بر شلوغی و ترافیک این محور بویژه در روزهای پایانی هفته پیشنهاد شد که پس از تأیید سازمان حمل و نقل ترافیک، طراحی هندسی آن به مشاور ارائه و اجرا خواهد شد.

این مسئول در تشریح سایر اقدامات در راستای کاهش و کنترل سرعت خودروها، به ایجاد سرعتگاه در راستگرد بزرگراه شهید کاظمی، معابر نرسیده به خیابان پیروز و محله دولتخواه اشاره کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: