به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ زینب نصیری با بیان مطلب تصریح کرد: با توجه به وجود ظرفیت های انسانی تخصصی بین همکاران شاغل در بخشهای مختلف شهرداری تهران و خانه های سلامت محله های شهر تهران ، از ابتدای سال جاری دوره های تخصصی مداخله در بحران با همکاری انجمن روانشناسی ایران و انجمن مددکاران اجتماعی ایران برای بیش از 100 نفر از همکاران روانشناس ، مشاور و مددکاراجتماعی برگزار گردیده است و این اداره کل آمادگی دارد تا در صورت اعلام نیاز به پشتیبانی روانی – اجتماعی شهرداری تهران ، نسبت به اعزام متخصصین دارای آمادگی برای مواجهه با بحران اقدام کنند.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران ضمن تاکید بر ضرورت کمک رسانى امدادى و حمایتى در این مرحله و درخواست از همه شهروندان تهرانى به منظور مشارکت در تامین نیازهاى اولیه هموطنانمان، خاطر نشان کرد: در شرایط بحران بیش از گذشته در کنار هم هستیم و بی شک هم افزایی ظرفیت هاى مدیریت شهری با انجمن های تخصصی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی و نیز سازمان نظام روانشناسی می تواند زمینه ساز ارتقاء تاب آوری اجتماعی و روانی و نیز دلگرمی هموطنان عزیز بلوچمان باشد.

خبرنگار: سیمین برادران

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: