نخستین بارش برف زمستانی شهر تاریخی اصفهان را سفید پوش کرد.

لینک کوتاه خبر