به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ نورعلی عباسپور، مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بخش مهمی از مشکلات مدارس را انجمن اولیا و مربیان برطرف می‌کنند، گفت: در کنار آنان معلمان تلاش دارند برای فرزندان‌شان بستر خوبی را فراهم تا آنان بتوانند به‌صورت مطلوب تحصیل کنند.

او با بیان اینکه خانواده‌ها حق دارند بر عملکرد مدرسه نظارت داشته باشند، گفت: مدرسه باید بستر این مهم را فراهم کند تا حقوق خانواده در  فرآیند تعلیم و تربیت محقق شود.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه تدوین منشور حقوق والدین از سال گذشته آغاز شده است، گفت: معتقدیم خانواده حق دارد در فرایند تعلیم و تربیت اظهارنظر کند و عملکرد مراکز آموزشی را رصد کند.

عباسپور اضافه کرد: در بازنگری اساس نامه اجرایی مدارس به این مهم توجه ویژه‌ای شده که انجمن اولیا حق دارد در تصمیم‌گیری‌های مدارس مشارکت داشته باشد. برای فعالیت‌های فوق برنامه این اختیار به انجمن اولیا داده شده است.

او با بیان اینکه سال گذشته محلی برای حضور انجمن اولیا و مربیان در مدارس پیش بینی شده بود، گفت: در برخی از استان ها این مهم محقق شده است.

عباسپور در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در نظام آموزش و پرورش مهارت‌های اولیه زندگی به دانش آموزان آموخته نمی‌شود، گفت: شورای‌های انجمن اولیا در این خصوص باید مطالبه‌گر باشند.

خبرنگار: ناهید سمیعی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: