به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، در جریان بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران پیشنهاد کرد: شهروندانی که زیر یکصد میلیون تومان بدهی معوقه و نکول شده به شهرداری دارند چناچه تا پایان سال 98 نسبت به تسویه اقدام کنند جرائم تاخیر آن ها مشمول تخفیف شوند.

بر اساس این پیشنهاد که به تصویب اعضای شورا شهر رسید، به شهروندانی که ۲۵ درصد از کل عوارض متعلقه را نقد پرداخت کنند اجازه داده می شود که البقای عوارض را تا ۱۲ ماه تقسیط کنند. همچنین افرادی که ۳۰ درصد فرم اعلام عوارض را نقد پرداخت کنند تا ۱۸ ماه فرصت تقسیط  خواهند داشت، و کسانی که به ترتیب 40 و 50  درصد عوارض متعلقه را نقد پرداخت کنند، ۲۴ و ۳۶ ماه فرصت تقسط الباقی عوارض را خواهند داشت. در تمامی این موارد نرخ سود سالیانه اقساط  50 درصد نرخ سود بانکی خواهد بود.

در تبصره های این لایحه آمده است:

مودیانی که بدهی آنها کمتر از 2 میلیارد ریال می‌باشد، با تشخیص شهردار منطقه می‌توانند از امکان تقسیط بدهی بر اساس نرخ سود سالانه مندرج در جدول ذیل ماده واحده این مصوبه با مدت زمان بازپرداخت حداکثر 24 ماهه مشروط به پرداخت نقدی 25 درصد از مبلغ بدهی به عنوان پیش پرداخت بهره‌مند گردند.

تبصره سوم مصوبه ابلاغی به شرح ذیل اصلاح می شود:

درصورتی که مودی مایل باشد بدهی خود را به صورت نقد و یکجا پرداخت نماید، از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، مشمول پاداش و جایزه خوش حسابی به میزان 20% (بیست درصد) خواهد شد.

تبصره هشتم مصوبه ابلاغی به شرح ذیل اصلاح می شود:

شهرداری تهران مجاز است امور مربوط به تقسیط بدهی مودیان را در صورت انتخاب ایشان از طریق بانک‌های عامل عملیاتی نماید که در این صورت، بانک طبق ضوابط و مقررات جاری خود نسبت به اعتبار سنجی و اخذ وثایق لازم اقدام و سپس نسبت به واریز بدهی مودی پس از کسر جایزه خوش حسابی به نفع بانک به حساب درآمد شهرداری اقدام خواهد نمود.

تبصره یازدهم مصوبه ابلاغی بدین شرح اصلاح می‌گردد:

در صورت عدم پرداخت به ‌موقع هر یک از اقساط توسط مؤدی، بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال شده و وفق ماده‌واحده «قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده دوم (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 21/09/1377 مشمول خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. خسارت تأدیه اسناد نکول شده یا تعویض شده مودیان بر اساس میانگین افزایش شاخص‌های اعلامی یک سال گذشته به اضافه آخرین شاخص اعلامی مرجع ذیصلاح قانونی برای هرماه باقیمانده تا زمان وصول محاسبه و دریافت می‌شود.

تبصره چهاردهم مصوبه ابلاغی به شرح ذیل اصلاح می شود:

در صورتی که مؤدی مایل به پرداخت نقدی سهم بیشتری از عوارض خود مازاد بر حداقل درصد تعیین شده در جدول مندرج در ماده واحده باشد، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، مبلغ نقدی مازاد بر حداقل پیش‌پرداخت تعیین شده، مشمول پاداش و جایزه خوش‌حسابی به میزان نرخ مندرج در تبصره سوم خواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: