به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ الوپارک سامانه آنلاین خدمات پارکینگ برای ارائه سرویس رزرو، اشتراک و پرداخت بهای جای پارک است که به منظور استفاده از این سامانه و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات پارکینگ، طی جلسه ای با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 19 و معاون حمل و نقل وترافیک این منطقه با مسئولین شرکت الو پیک، تفاهم نامه همکاری مشترک امضا شد.

در این جلسه مدیران شرکت الو پارک ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و وضعیت موجود، از ارائه خدمات در منطقه 19 اظهار خشنودی کردند و در پایان نیز تفاهم نامه همکاری میان طرفین امضا و مبادله شد.

براساس این گزارش هوشمند سازی پارکینگ ها  گامی مهم برای تحقق شهر هوشمند است و در همین راستا نیز  ضمن شناسایی پارکینگ های محدوده منطقه، تبلیغات محیطی انجام می شود.

این گزارش می افزاید: سامانه رزرو پارکینگ الوپارک دارای ویژگی هایی همچون جستجوی پارکینگ بر اساس نام محله و خیابان، جستجو بر اساس نام پارکینگ، رزرو جای پارک و پارکینگ و پرداخت هزینه آن، پرداخت آنلاین هزینه جای پارک و پارکینگ و دریافت اطلاعات وجود جای پارک خالی در پارکینگ است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: