به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ احداث فوری این دو بیمارستان در شرایطی است که این کشور در تعطیلات سال نوی چینی بسر می‌برد با این حال قرار است بدون توجه به تعطیلات، چین از تمام امکاناتش برای ساخت این دو بیمارستان استفاده کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: