به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سیدهادی احمدی، مدیرکل حفظ و احیا بافت‌های تاریخی، در رابطه با حریم میراثی دانشگاه تهران گفت: دانشگاه تهران حریم دارد. همچنین یکسری آثار هم در محدوده دانشگاه تهران میراثی هستند و آنان هم حریم دارند.

او افزود: ضوابط میراثی در قسمت‌های مختلف محدوده دانشگاه تهران متفاوت است و این ضوابط تنوع دارد. پلاک به پلاک این خانه‌ها دستورالعمل دارد و هر یک با دیگری متفاوت است.

احمدی در رابطه با فریز شدن خانه‌های مردم در محدوده دانشگاه تهران گفت: فریز شدن خانه‌های مردم به‌خاطر میراث فرهنگی نیست و هر یک از این خانه‌ها برای ساخت و ساز دارای ضابطه است.

مدیرکل حفظ و احیا بافت‌های تاریخی افزود: اگر خانه‌های مردم فریز باشد به‌خاطر طرح دانشگاه تهران است و به دلایل میراثی نیست.

او در پایان تصریح کرد: دانه‌های میراثی به‌خاطر میراث ضوابط دارد اما اگر کل محدوده فریز باشد به خاطر طرح توسعه دانشگاه تهران است.

گفتنی است چندی پیش عنوان شده بود که ممنوعیت ساخت و ساز خانه‌های محدوده دانشگاه تهران دلایل میراثی دارد.

555

خبرنگار: سیمین برادران

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: