به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ بحث سرمایه گذاری در حوزه های مختلف شهری از جمله چالش های سال های اخیر است چرا که کمتر سرمایه گذاری موفقی از سوی شهرداری تهران به ثمر نشسته است. اما دلیل اینکه هر ساله بودجه ای برای سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود اما باز هم خبری از سرمایه گذاری در بخش های مختلف نیست سوال جدی بوده که این روزها مطرح است. امروز شهرداری تهران بنا است که بودجه 99 شهرداری تهران را به شورای شهر ارائه کند اما چه مسئله ای مانع موفقیت بودجه ریزی در حوزه سرمایه گذاری شده است؟

بحث سرمایه گذاری در اولویت شهرداری تهران نیست

محمدرضا احمدی، دکترای اقتصاد، در رابطه با عدم موفقیت مدیریت شهری در بخش سرمایه‌گذاری گفت: همیشه یکی از ردیف‌های بودجه‌ای شهرداری ها موضوع سرمایه گذاری است. همیشه این سوال طرح می‌شود که چرا بدان پرداخته می‌شود ولی اجرایی نمی‌شود؟ این امر به اولویت شهرداری‌ها در سال های مختلف باز می‌گردد.

او افزود: بعضا در بودجه شهرداری‌ها رقم قابل توجهی در شورای شهر به تصویب می‌رسد ولی چیزی که اتفاق می‌افتد طی سال و با توجه به هزینه‌های غیر مترقبه‌ای که به شهرداری وارد می‌شود، این موارد اولویت خود را از دست می‌دهند.

اولویت، مهم ترین موضوع در حوزه سرمایه گذاری

احمدی با اشاره به اینکه اولویت‌ها مهم‌ترین موضوع در جلب سرمایه‌گذاری است، گفت: در شهرهایی مانند تهران که مختصات خاص خود را دارد و با سایر شهرها متفاوت است طبیعتا اولویت‌ها نیز مختلف است.

باید فضای مطلوب شهری و حوزه خدمات شهری اولویت سال سوم مدیریت شهری باشد

این دکترای حوزه اقتصاد افزود: لازم است تا در بودجه 99، شهرداری با توجه به شرایطی که شورا در سال سوم به سر خواهد برد به سمت فضای مطلوب شهری برود تا سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات شهری خود را بهتر نشان نشان بدهد.

او ادامه داد: اگر به دنبال نمود بیرونی هستیم به نظر می آید سرمایه گذاری کردن در خدمات شهری و خدماتی که به چشم مردم می‌آید می تواند اولویت جدی باشد.

تغییر رویکرد سرمایه گذاری از فعالیت‌های عمرانی به خدمات عمومی

احمدی در پاسخ به این سوال که چرا هر ساله بحث سرمایه‌گذاری مطرح است اما کاری انجام نمی‌شود؟ اظهار کرد: گاهی سرمایه‌گذاری مربوط به سرمایه‌گذاری‌هایی است که در اولویت نیست. بدین ترتیب این سرمایه‌گذاری‌ها را به سال‌های بعد موکول می‌کنند و هزینه‌های جاری که جدی‌تر است را امسال انجام می‌دهند.

این دکترای اقتصاد بیان کرد: وقتی جایگزینی در سیستم سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت‌های عمرانی به سمت سرمایه گذاری که خدمات بخش عمومی انجام نگیرد این اتفاق رخ می دهد و اگر این جایگزینی صورت بگیرد حذف حوزه سرمایه گذاری کار ساده ای نیست.

این استاد حوزه اقتصاد اضافه کرد: با تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری از بخش عمرانی به بخش خدمات عمومی اتفاق دیگری در سطح شهری رخ می‌دهد. توسعه خدمات عمومی تبدیل به مطالبه می‌شود و مردم مطالبات را پیگیری می‌کنند. چراکه قول‌هایی داده می‌شود که بر اساس سرمایه‌گذاری که انجام می‌شود مردم فضای خود را تغییر می‌دهند.

به گفته این متخصص حوزه اقتصاد باید پارادایمی ایجاد کنیم که حوزه سرمایه گذاری بازتعریف شود.

لزوم تغییر سرمایه گذاری از حوزه هوایی به رفاهی

احمدی گفت: چنانچه سرمایه گذاری ها را از ایجاد فضاهای هوایی و ارتفاعات و مجتمع ها  به سمت سرمایه گذاری خدمات عمومی رفاهی ببریم می توان به موفقیت دست پیدا کرد.

او ادامه داد: از این رو سرمایه‌گذاری در حوزه محیط زیست و حمل و نقل باید افزایش پیدا کند و این ها سرمایه‌گذاری‌هایی است که خیلی راحت نمی توان از کنار آن عبور کرد و مدیریت های شهری با توجه به برنامه زمان بندی مجاب می‌شوند سرمایه گذاری حوزه خدمات شهری را جدی تر پیگیری کنند و به نتیجه برسانند و مانند شرایط حاضر نیست که آن را به وقت دیگر موکول کنند.

افزایش تفرجگاه‌ها اولویت مدیریت شهری تهران

احمدی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری‌ها یکسری ضوابط دارد، افزود: حوزه خدمات شهری و محیط زیست و افزایش تفرجگاه‌های مردم در تهران، نکته جدی است که باید بدان توجه کرد.

این دکترای حوزه اقتصاد تصریح کرد: در تهران از این دست خدمات کم است و عمدتا خدمات عمومی در پشت پروژه‌های سرمایه‌گذاری ساختمانی عریض و طویل که ارائه خدمات تجاری و اداری مسکونی هستند همیشه مغفول مانده اند.

اولویت جدی شهر، تنفس‌گاه‌های شهری باشد

او تصریح کرد: چنانچه در قامت شهری نگاه کنیم اولویت جدی تهران تنفس‌گاه‌های شهر است نسیت به اینکه بخواهیم باز مجتمع های تجاری اضافه کنیم که گره ای باز نمی کند.

به عقیده احمدی این شهر مجتمع‌های مسکونی و اداری بسیاری دارد. باید ببینیم چگونه می‌توانیم فضایی را ایجاد کنیم که سرمایه گذاری ها سود آور باشد.

انگیزش‌های اقتصادی، اولویت مشارکت بخش خصوصی

او در رابطه با عدم انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه خدماتی گفت: این امر موضوع جداگانه‌ای است؛ این که مجموعه‌ای بیایند و تفرجگاه‌ها را افزایش بدهند، باید انگیزش‌های مالی داشته باشند

احمدی افزود: معمولا وقتی تفرجگاه را به بخش خصوصی می‌دهیم بخش های سودآوری آن را نمی‌دهیم.

این دکترای حوزه اقتصادی بیان کرد: به سرمایه‌گذار می‌گوئیم کارهای اجرایی را انجام بدهد و حوزه سودآوری را در اختیار بخش خصوصی قرار نمی دهیم.

او در پایان تاکید کرد:  اگر چیزی را به عنوان تفرجگاه‌ها و حوزه های تنفسی به بخش خصوصی بدهیم باید با تمام امتیازات بدهیم نه اینکه آن‌ها را مجبور کنیم تا فضای مطلوب شهری ایجاد کنند اما از انتفاع فضای شهری بهره‌مند نشود.

photo_۲۰۱۹-۱۲-۱۱_۱۳-۳۶-۰۶

خبرنگار: سیمین برادران

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: