به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ ابوالفتح شادمهری، مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران در رابطه با بناهای ارزشمندی که در اختیار شهرداری تهران است گفت: احساس می کنم که شهرداری خیلی خانه دار خوبی نیست. ملک هایی که برای شهرداری است نمی توانیم به خوبی بهره برداری کنیم.

او افزود: وقتی ملک های خودمان را با ملک هایی که دست بخش خصوصی است مقایسه می کنیم می بینیم آن ها می توانند بهتر نگهداری و بهره برداری کنند و زیر ساخت های گردشگری را تامین کنند به همین دلیل خیلی مناسب نیست که شهرداری را ملزم کنیم که خانه بخرد.

شادمهری اضافه کرد: تنها می توانیم ملک های ارزشمند را شناسایی و به دوستان میراث معرفی کنیم تا کاربری های مناسبی بگیرند به دنبال این هستیم که صاحبان این بناها تسهیلاتی در جهت وام و پروانه ساخت بگیرند و یا از عوارض معاف شوند تا بتوانند کاربری های لازم را اخذ کنند.

خبرنگار: سیمین برادران

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: