به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محدوده تحت تاثیر فرونشست در این منطقه، حدود ۵۸۰ کیلومتر مربع و دارای بیشترین نرخ فرونشست تا ۲۴ سانتی متر در سال است که شامل ۵۳ روستا و مرکز جمعیتی از جمله روستاهای با بیشترین جمعیت به ترتیب شامل روستاهای سلطان آباد، احمدآباد خزائی، جوادیه، سرهنگ و ... است.

جمعیت مناطق متاثر از فرونشست حدود ۱۸۱۰۰ نفر می باشد. در این محدوده راه آهن بافق-مشهد به طول حدود ۲۲ کیلومتر و خطوط انتقال نیرو به طول حدود ۱۳.۵ کیلومتر قرار دارد.

این نقشه حاصل پردازش ۴۵ تصویر ماهواره سنتینل از اکتبر ۲۰۱۵  تا دسامبر ۲۰۱۷ به روش تداخل سنجی است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: