به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمد مهدی تندگویان، معاون وزیر وزش و جوانان ، در پی شعار جوان گرایی مجلس در صفحه توییتر خود نوشت: این کاندیداهاکه شعار جوانان رو میدهند کسانی هستندکه درمجلس به تفکیک معاونت جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان رای ندادند و کسانی هم که میخواهند تازه به مجلس بیایند رای نخواهند داد.لطفا از واژه جوانان استفاده ابزاری برای کسب کرسی در مجلس شورای اسلامی نکنید. #صداقت_تبلیغات

IMG_20200214_165017_071

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: