به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ کشف این انگل می تواند فهم بشر در مورد زندگی روی زمین و دیگر سیارات را دگرگون کند.اینکه انگل «H. salminicola» چطور انرژی مورد نیاز خود را تأمین می کند، هنوز نامعلوم است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: