به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ ایمان محمدی نرگسی، عضو هیات رئیسه مجمع ملی سمن های جوانان درگفتگو با خبرنگار بخش اجتماعی برنا اظهار کردند: بیش از یکماه است که خبر بیماری ویروسی کورنا در کشورمان دست به دست می شود و موجی از نگرانی را در تمام مردم ایجاد کرده است و رشد این موج نگرانی با شانتاژ رسانه ای دشمنان هر روز گسترش میابد.

محمدی نرگس گفت: بدون شک نقش رسانه ها معاند در جنگ روانی کورنایی بیش از خود کورنا دارد تلفات میدهد که باید مراقب اخبار ضد و نقیض بود.

محمدی نرگسی دبیر مجمع جوانان کشور در ادامه نقش تشکل های جوانان و فعالین اجتماعی جوان را در آگاه سازی بسیار موثر دانست و از همه فعالین اجتماعی خواست تا با بسیج ملی آگاه سازی فعالین اجتماعی جوان در مقابله با این جنگ روانی کورنایی که ساخته و پرداخته دشمنان کشور است مقابله کنند.

بدون شک ما کورنا را شکست خواهیم داد ولی نباید بگذاریم آثار سوء این پدیده در کشور بر مردم عزیزمان تاثیری بگذارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: