به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سیدحسن امین، استاد سرشناس ایرانشناسی و تاریخ‌دان، در رابطه با وضعیت آرامگاه فردوسی گفت: مکرر به طوس می‌روم. فکر می کنم آنچنان که باید و شاید آرامگاه حکیم طوس حالتی که باید، ندارد و امیدوارم به آرامگاه فردوسی که فرد اول فرهنگ ایرانیان است، توجه بیشتری نشان بدهند.

او افزود: در کتاب‌هایم عنوان کردم هر ملتی در راستای فرهنگ و هنر باید یک پدر معنوی داشته باشد. اگر قرار باشد برای ایرانیان در بین این همه بزرگان پدر قائل شویم در ایران باستان باید کوروش و در ایران پس از اسلام هم فردوسی را نام ببریم.

امین ادامه داد: اولا فردوسی سراینده شاهنامه است که تاریخ ایران باستان و اساطیر ایرانی را زنده کرد و از آن مهم‌تر سبب شد تا زبان فارسی به عنوان یک زبان فاخر به زندگی خود ادامه دهد و از این جهت فردوسی فرد اول ایرانی است و همچنین پدر معنوی است. خوشبختانه به فردوسی هیچ ایرادی نمی‌توان گرفت چراکه هیچ افراط و تفریطی در تفکر و اندیشه فردوسی وجود ندارد.

این استاد سرشناس ایران‌شناسی تصریح کرد: فردوسی همچنان که ایرانی است و مسلمان هم هست و اسمش به احتمال قوی حسن و کنیه‌اش ابوالقاسم و شیعه 12 امامی است.

او با بیان اینکه باید آرامگاه حکیم طوس به گونه‌ای باشد که بتوانیم هویت ملی و فرهنگی خود را بازشناسی کنیم افزود: همان حالتی که برای حافظ داریم و احساس خوبی پیدا می‌کنیم باید در آرامگاه حکیم طوس وجود داشته باشد اما این احساس در آرامگاه فردوسی ایجاد نشده و مستلزم این است که بنا و ساختمان‌های اطرافش توسعه بیشتری پیدا کند، گرم شود. راه عبور و مرورش بین مشهد و طوس آسان‌تر شود و تسهیلاتی ایجاد شود تا مردم بتوانند آنجا بمانند و استفاده کنند.

امین خاطرنشان کرد: البته در آنجا موزه‌ای است که بهترین شاهنامه‌ها وجود دارد اما بایستی بیش از این به فردوسی برسیم.

خبرنگار: سیمین برادران

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: