سال ٩٨ را شاید بشود یکی از سخت ترین سال ها برای عکاسی خبری ایران دانست ، سالی که با سیل در چند استان آغاز و با شیوع ویروس کرونا در کل استان ها به پایان رسید . اگر عکس را مستند ترین سند برای تاریخ بدانیم حضور عکسان در اتفاقات یک سال گذشته و تولید حجم انبوه این اسناد تاریخی سبب گردید عکاسی ایران  رشد چشمگیری داشته باشد . راویان این اسنادها با تمامی مشکلات عاشقانه به روایت مشغولند و همچنان یکی از مهمترین دغدغه آنان رعایت نشدن حق کپی رایت در ایران است ، جالب آنکه در تمامی این سال ها حتی یک نشست خبری برای حل این مشکل برگزار نشده است و فقط می شنوم "در ایران کپی رایت رعایت نمی شود" و حتی یک بار هم کسی نمی گوید چرا رعایت نمی شود و چه باید کرد که رعایت شود ! 

با آرزوی سلامتی و اخبار خوب برای مردم کشورم ، سال نو مبارک . 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: