به گزارش گروه اجتماعی‌ خبرگزاری برنا؛‌ برای بسیاری از مردم پیش می آید که صبح با حالت خواب آلودگی سوار مترو می شوند و هنگامی که می نشینند احساس سنگینی پلک آن ها را ترغیب می کند تا بخوابند اما استرس جا ماندن از ایستگاه مورد نظر خود مانع خواب آن ها می شود و تا آخر زمان کاری با خواب آلودگی کار می کنند اما مردم ژاپن برای این مسئله راه حلی پیدا و آن را عملی کردند.

بر اساس این گزارش، در متروهای ژاپن کلاه و کاغذهایی وجود دارند که زمانی که فردی احساس خواب آلود بودن داشت، ایستگاه مقصد خود را روی کاغذ می نویسد و روی کلاه می گذارد و اگر خواب باشد، هنگامیکه به ایستگاه برسد، افراد دیگری که در مترو هستند، او را بیدار می کنند.

این مطلب جهت سرگرمی مخاطبین خبرگزاری برنا در خروجی این سایت بارگذاری شده است

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: