به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، مرگ شاید برای برخی مبتلایان به کرونا که این روزها تعدادشان بیش از دو هزار است، پایان راه باشد اما برای بازماندگان آنها داغی بزرگ و حسرتی جانکاه به جای می گذارد.

دفن غریبانه و مظلومانه جانباختگان و دوری آشنایان از خانواده جانباخته کرونا، چنان حسرت و دردی روی سینه خانواده های فوتی ها می گذارد که تا سال ها این درد و حسرت با آنها باقی خواهد ماند. برای جلوگیری از این درد و حسرت، اگر به فکر خودمان هم نیستیم، به فکر خانواده هایمان باشیم، آنها را در این داغ و درد و حسرت نگذاریم، این روزها، هوس های زودگذر را کنار بگذاریم، در خانه بمانیم تا خانواده مان برای سال ها دردمند نباشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: