به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مراسم های جن گیری در همه جای جهان انجام می شود  در این مراسم بسته به نوع مذهب و اعتقادات  هر جامعه  اوراد و دعاهایی خوانده می شود که این اوراد ریشه در اعتقادات مذهبی هر قومی دارد.به تازگی بارگذاری کلیپی از جن گیری یک زن در یوتویوب موجب رسانه ای شدن آن شد یک زن که گفته می شد جن زده شده بود در طول مراحل جن گیری جان خود را از دست داد.

یک ویدیو توسط یک کانال به نام حالا وقت حقیقت است در یوتیوب بارگذاری شد که مراحل جن گیری از یک زن را نشان می دهد که در آخر ویدیو، زن جان خود را از دست می دهد.

ابتدا یکی از مردها شروع به خواندن جملاتی از کتاب مقدس می کند و به محض آغاز شدن خواندن این جملات زن شروع به پیچ و تاب خوردن و فشردن دندان ها می کند.

مرد به آرامی به شانه های او می زند و به خواندن ادامه می دهد. سپس یک کبریت روشن را جلوی صورت او می برد و بعد از سوزاندن گردن، پیشانی و سینه این زن، کبریت را خاموش می کند.

بعد از صحبت کردن با او به مدت کوتاه، او را مجبور می کند که چند عبارت را تکرار کند و یک لیوان آب به او می دهد.

30 ثانیه بعد، زن از روی مبل می پرد و صدای عجیبی از خود درمی آورد و پس از جابجایی سینه اش به پشت و بدون هیچ حسی و با چشمان باز روی زمین می افتد و تا آخر ویدیو از جای خود تکان نمی خورد.

انتشار این مطلب جهت سرگرمی مخاطببن خبرگزاری برنا در خروجی این سایت بارگذاری شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: