به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ کشورهای مختلف جهان بر اساس قوانینی اداره امور خود را در پیش گرفته برخی از این قوانین خیلی قطعی و رسمی ابلاغ می شوند چنانچه کشورهای زیادی روش های کاستن از مصرف دخانیات را امتحان کرده اند، اما یک کشور در دنیا وجود دارد که در آن سیگار کشیدن به طور کلی ممنوع است.

تنها یک کشور دنیا است که عرضه، فروش و مصرف توتون و تنباکو را به طور کلی ممنوع کرده و این کشور ترکمنستان است.

قربانقلی محمد اف رئیس جمهور ترکمنستان به موجب یک دستور العمل جدید، در سالهای گذشته خرید و فروش تمامی انواع دخانیات را ممنوع کرد و این به معنای آن بود که سیگار کشیدن در این کشور مطلقا ممنوع شد.

رئیس جمهور ترکمنستان به تازگی دستور داده هیچ کس سیگار خرید و فروش نکند و نکِشد و هرکس از قانون جدید سرپیچی کند 1200 پوند (معادل 1700 دلار) جریمه خواهد شد.

بااین حال از ترکمنستان خبر می رسد در پی قانون ممنوعیت سیگار، بازار سیاه پررونقی برای آن بوجود آمده، به طوری که هر پاکت سیگار در خیابان های این کشور به بیش از 11 دلار به فروش می رسد.

IMG_20200331_205246_259

به نظر می رسد قانون جدید، با شخصیت ورزشکار رئیس جمهور در ارتباط است که همواره تصاویر وی با تیپ ورزشی و در حال ورزش و دوچرخه سواری یا ماهیگیری منتشر می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: