به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا، این كتاب كه در سال گذشته و همزمان با حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری به بازار نشر عرضه شده است ابعاد مختلف بحث فتنه را با تكیه و تأكید بر سخن و سیره‌ امام علی(ع) واكاوی می‌كند.

كتاب "موج فتنه؛ از جمل تا جنگ نرم" در هفت فصل سامان یافته است که فصل اول به بیان مقدمات بحث و مفهوم‌شناسی "فتنه" می‌پردازد. در فصل دوم به توصیف "شرایط و موقعیت‌های فتنه‌خیز" پرداخته‌ می شود كه آگاهی از آن‌ها برای تحلیل موقعیت‌های اجتماعی و تشخیص وظیفة عقلی و دینی می‌تواند بسیار مفید باشد.

فصل سوم به بررسی بسترهای اجتماعی ایجاد فتنه می‌پردازد. مطالب این فصل بیش از همه برای متصدیان فرهنگی جامعه می‌تواند مفید باشد، چرا كه نشان می‌دهد زنگ‌های خطر فتنه چگونه و چه زمانی به صدا در می‌آیند. از بعدی دیگر، مطالب فصل سوم نشان می‌دهد كه برای مبارزه با فتنه از كجا باید شروع كرد. مطالب این فصل به ما می‌گوید هرگز نباید آثار ظاهری فتنه، از قبیل آشوب‌های جزئی و مخالفت‌ها و نافرمانی‌های مدنی در بخش‌های كوچكی از جامعه، ما را از آبشخورهای اصلی فتنه غافل کند.

در فصل چهارم به شگردها و شیوه‌های فتنه‌گران برای ایجاد فتنه در جامعه توجه شده است. این فصل دكترین فتنه و فرمول آن را تحلیل می‌كند و نشان می‌دهد كه فتنه‌گران از چه راه‌ها و به چه شیوه‌هایی كار خود را پیش می‌برند. آشنایی با مطالب این فصل از این جهت هم مفید است كه به ما كمك می‌كند آگاهی خود را از حقیقت بالاتر ببریم و فریفته‌ی ظاهر افراد و شعارهای خوب و جذّاب نشویم؛ سطح برخورد خود را با مسائل اجتماعی و سیاسی عقلانی‌تر كنیم و از اتخاذ تصمیمات هیجانی و احساسی كه خواستة فتنه‌گران است، خودداری نماییم.

با توجه به آنكه اغلب فتنه‌ها در روزگار امام علی(ع)، از ناحیة خود مسلمانان و بلكه از ناحیة مبارزان و جهادگران اولیة اسلامی و برخی از صحابة باسابقة پیامبر بود، این سؤال جدی مطرح می‌شود كه چرا و به چه علت چنان افرادی با چنان سوابقی دست به فتنه و فتنه‌گری زدند و شكاف‌های عمیقی در اسلام پدید آوردند؟ پاسخ این سؤال به شكل بنیادین و با تكیه بر كلام امام علی(ع) و با ذكر مستندات تاریخی در فصل پنجم این كتاب تحلیل شده است. البته نه سؤال مطرح‌شده و نه پاسخ‌های گفته‌شده، اختصاصی به روزگار امام علی(ع) ندارند. در روزگار ما نیز همین سؤال مطرح است كه چرا در میان مبارزان اولیة انقلاب و یاران حضرت امام اختلافاتی شكننده پدید آمده است؛ به گونه‌ای كه همسنگران دیروز، رو در روی یكدیگر صف‌آرایی می‌كنند؟ به نظر می‌رسد مطالب این فصل می‌تواند عوامل بنیادین چنین تحولاتی را توضیح دهد.

فصل ششم كتاب به توضیح برخی از پیامدهای مثبت و منفی فتنه می‌پردازد. نگاه نویسنده، به پیروی از فرهنگ اسلامی، این است كه نباید صرفاً به‌عنوان تهدید با فتنه‌ها برخورد كرد؛ زیرا از زاویه‌ای دیگر، فتنه‌ها فرصتی بی‌نظیر در اختیار جامعة اسلامی قرار می‌دهند. فرصتی برای شناخت حقیقت و حقیقت‌محوران. فتنه‌ها موجب كنار رفتن پردة نفاق از چهره‌هایی می‌شود كه تا قبل از وقوع فتنه هرگز گمان نمی‌رفت چنان افرادی با چنان نیت‌هایی در صفوف جامعه رخنه كرده باشند.

در نهایت واپسین فصل كتاب به شیوه‌های مبارزه با فتنه می‌پردازد و راه‌های مبارزة كوتاه‌‌مدت و بلندمدت با فتنه را تبیین می‌كند. این فصل می‌تواند برای عموم مردم راهگشای خوبی برای برون‌رفت از فضای غبارآلود و تاریك فتنه و در امان ماندن از آسیب‌های معنوی و اجتماعی آن باشد. در عین حال، در این فصل با تكیه بر سخن و سیرة امام علی(ع)، راه و روش مبارزة كوتاه ‌مدت و بلند مدت با فتنه و فتنه‌گران به متصدیان فرهنگی و نخبگان علمی جامعه نیز نشان داده می‌شود.