محمدرضا ریخته‌گران، استاد فلسفه و عرفان دانشگاه‌ تهران درباره رابطه تفکر و کتاب و اینکه كتاب چگونه می‌تواند تولید تفكر كند(؟) به خبرنگار اندیشه برنا، گفت: بین كتاب و تفكر رابطه تنگاتنگی وجود دارد که تاریخ هم آن را اثبات كرده است.

وی با بیان اینکه معمولا كسی كه تفكرات خود را از طریق کتابت ارائه می‌دهد كمتر دچار سانسور می‌شود، افزود: ماحصل فكر بشریت در طول سال‌های مختلف در همین كتاب‌ها نوشته می‌شود و اكنون كه ما كتاب‌های آن متفكران را مطالعه می‌كنیم در واقع روی شانه متفكران قبل از خود ایستاده‌ایم.

این مدرس فلسفه دانشگاه ادامه داد: پیشینیان ما زحمت كشیده‌اند و همه آن تفكرات را مكتوب كرده‌اند و امروز ما آن را مطالعه می‌كنیم كه ممكن است افق‌های جدیدی از این راه پیش‌روی ما باز شود.

ریخته‌گران تصریح کرد: به نظر می‌رسد به هیچ وجه یك متفكر، دانشمند و اهل علم نمی‌تواند از كتاب جدا باشد، هر چند تفكر بسیار ارزشمند است اما منبع مهم و اصلی آن كتاب است چرا که مطالعات مختلف ما را به اندیشه وامی‌دارد بنابراین كتاب در تولید تفكر و بهره‌مندی از اندیشه‌ها و تفكرات اهل علم بسیار مهم است.

وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که نظرات صوفیه، عرفا و شعرا كه گاها به ظاهر برخلاف این سخن گفته‌اند، چگونه تعبیر می‌شود؟، گفت: اینكه عرفا و شعرا به ظاهر در نفی علم و كتاب سخن گفته‌اند این به معنای نفی تفكر، علم و كتابت نیست بلکه تمام عرفا نیز در ابتدا به خواندن و نوشتن می‌پردازند، بنابراین منبع تفكر نیز از دیدگاه آنها باید كتاب باشد.

این مدرس دانشگاه تهران در ادامه با بیان اینکه نگاه ما در جامعه به كارهای تحقیقاتی و كتاب اشكالاتی دارد، خاطرنشان کرد: اشكال عمده نگاه ما این است كه یك كتاب و كار تحقیقاتی هنوز به نتیجه رسیده با او قرارداد بسته می‌شود که این درست نیست بلکه باید چندین نفر بر روی یك موضوع كار كنند كه از بین آنها بهترین كار را انتخاب كنیم.

ریخته‌گران در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد الان یك رنسانس بزرگ علمی و یك تفكر در كشور ما در حال رشد است.